Vijesti

SPISAK ODOBRENIH UDŽBENIKA KOJE ĆE KORISTITI UČENICI I NASTAVNICI JU PRVE OSNOVNE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2019|2020. GODINI

SPISAK ODOBRENIH UDŽBENIKA KOJE ĆE KORISTITI UČENICI I NASTAVNICI JU PRVE OSNOVNE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2019|2020. GODINI

I RAZRED-NPP NA BOSANSKOM JEZIKU

1. Moja početnica-radni udžbenik Vildana Mujakić,Dijana Kovačević,Žarmen Hamidović „Vrijeme“ Zenica i „Nam“ Tuzla
2. Moja matematika-radni udžbenik Vildana Mujakić,Dijana Kovačević „Vrijeme“ Zenica i „Nam“ Tuzla
3. Moja okolina-radni udžbenik
Amira Idrizović,Mirsada Jaganjac,Smajo Sulejmanagić „Vrijeme“ Zenica i „Nam“ Tuzla
4. Muzička kultura
Refik Hodžić „Vrijeme“ Zenica i „Nam“ Tuzla
5. Likovna kultura ——- ———
6. Vjeronauka1 Ibrahim Begović „Kalem“ Sarajevo

i RAZRED – NPP NA HRVATSKOM JEZIKU
1. Poćetnica Knjiguljica 1 radni materijal “Alfa” Mostar
2. Poćetnica Knjiguljica 1 radna bilježnica “Alfa” Mostar
3. Matematika 1- radni materijal “Alfa” Mostar
4. Dijete i škola- radni materijal “Alfa” Mostar
5. Tajna slova – radna bilježnica “Alfa” Mostar
6. Početna tajna slova – radni priručnik “Alfa” Mostar
7. Pustite malene k meni – radni materijal “Alfa” Mostar
8. Razigrani zvuci “Alfa” Mostar
9. Likovna kultura “Alfa” Mostar

II RAZRED-NPP NA BOSANSKOM JEZIKU
1. Moja čitanka V. Mujakić, D. Kovačević i Ž. Hamidović
„Vrijeme“ Zenica i „Nam“ Tuzla
2. Moja matematika V. Mujakić, D. Kovačević i Ž. Hamidović
„Vrijeme“ Zenica i „Nam“ Tuzla
3. Moja okolina V. Mujakić, D. Kovačević i Ž. Hamidović
„Vrijeme“ Zenica i „Nam“ Tuzla
4. Engleski jezik-„English Adventure starter B“-udžbenik+Radna sveska English Adventure Starter B „Buybook“ Sarajevo
5. Muzička kultura Refik Hodžić „Vrijeme“ Zenica i „Nam“ Tuzla
6. Likovna kultura
7. Vjeronauka2 Muamer Tinjak „Kalem“ Sarajevo

III RAZRED-NPP NA BOSANSKOM JEZIKU
1. Moja matematika+ V. Mujakić, Ž. Hamidović i D. Kovačević „Vrijeme“ Zenica i „Nam“ Tuzla
2. Čitanka-Š. Smajlović, Š. I J. Šehabović „Vrijeme“ Zenica i „Nam“ Tuzla
3. Moja okolina + V. Mujakić, Ž. Hamidović i D. Kovačević „Vrijeme“ Zenica i „Nam“ Tuzla
4. Engleski jezik-„English Adventure 1“-udžbenik+Radna sveska Anne Worrall, Elizabeth Kilbey,Asmir Mešić „Buybook“ Sarajevo
5. Muzička kultura Refik Hodžić „Vrijeme“ Zenica i „Nam“ Tuzla
6. Vjeronauka3 Mina Pleh, Muamer Tinjak, Melika Nezirovac „Kalem“ Sarajevo
7. Likovna kultura Jasna Mujkić „Sarajevo Publishing“

IV RAZRED-NPP NA BOSANSKOM JEZIKU
1. Čitanka
„Boja sreće“ Zehra Hubijar „Bosanska riječ“
2. Matematika Vildana Mujkić, Dijan Kovačević, Žarmen Hamidović „Vrijeme“ Zenica
3. Muzička kultura Selma Ferović „ Publishing“
4. Engleski jezik-„English Adventure 2“-udžbenik+Radna sveska Anne Worall „Buybook“ Sarajevo
5. Moja okolina-udžbenik Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedić „Sarajevo Publishing“
6. Likovna kultura Jasna Mujkić „Sarajevo Publishing“
7. Vjeronauka 4 H.Ništović,I.Ništović, „Kalem“ Sarajevo

V RAZRED-NPP NA BOSANSKOM JEZIKU
1. Čitanka Šejla Šehabović, Jasminka Šehabović „Vrijeme“ Zenica i „Nam“ Tuzla
2. Naš jezik Šejla Šehabović, Jasminka Šehabović „Vrijeme“ Zenica i „Nam“ Tuzla
3. Engleski jezik-„English adventure 3“ +Radna sveska Izabella Hearn „Buybook“ Sarajevo
4. Likovna kultura Indira Jaranović, ili Admir Mujkić ili Jasna Mujkić „Bosanska knjiga“
„Publishing“
5. Matematika Atija Fako
6. Priroda-udžbenik Zijad Numić, Naida Vidović „Bosanska riječ“ Sarajevo
7. Društvo-udžbenik Amira Idrizović „Vrijeme“ Zenica i „Nam“ Tuzla
8. Muzička kultura Refik Hodžić „Vrijeme“ Zenica i „Nam“ Tuzla
9. Vjeronauka5 Mustafa Prljača, Nezir Halilović „Kalem“ Sarajevo

VI RAZRED-NPP NA HRVATSKOM JEZIKU
1. Hrvatski jezik-udžbenik „Alfa“Mostar
1a. Hrvatski jezik-vježbenica „Alfa“Mostar
2. Matematika-udžbenik „Alfa“Mostar
2a. Matematika-vježbenica „Alfa“Mostar
3. Biologija „Alfa“Mostar
4. Povijest „Alfa“Mostar
5. Geografija „Alfa“Mostar
6. Glazbena kultura „Alfa“Mostar
7. Likovna kultura „Alfa“Mostar
8. Engleski jezik- udžbenik „Alfa“Mostar
9. Engleski jezik-vježbenica „Alfa“Mostar
10. Njemački jezik „Alfa“Mostar
11. Vjeronauk „Alfa“Mostar
12. Informatika „Alfa“Mostar

VI RAZRED -NPP NA BOSANSKOM JEZIKU
1. Čitanka Zećir Hasić „ Bosanska riječ“ Tuzla
2. Naš jezik Almira Džibrić-Ismeta Džibrić „ Bosanska riječ“ Tuzla
3. Engleski jezik-„Challenges 1“-udžbenik Michael Harris, David Mower i Asmir Mešić „Buybook“ Sarajevo
4. Geografija Enisa Kulašin „Bosanska knjiga“Sarajevo
5. Matematika Robert Onodi, Edin Galijatović „ Bosanska riječ“
6. Historija Edis Dervišagić, Hadžija Hadžiabdić „Bosanska knjiga“
7. Njemački jezik- drugi strani jezik Zlata Maglajlija „Bosanska riječ“ Sarajevo
8. Biologija Amela Begić i Jasminka Hadžihalilović „ Bosanska knjiga“
9. Tehnička kultura Esed Karić „ Bosanska riječ“Tuzla
10. Informatika Daliborka Vilić i Amela Kazazić „Nam“ Tuzla i „Vrijeme“ Zenica
11. Likovna kultura Indira Jaranović, ili Admir Mujkić ili Jasna Mujkić „Bosanska knjiga“
„Publishing“
12. Muzička/glazbena kultura Refik Hodžić „ Nam „ Tuzla
13. Vjeronauka6 Emina Grabus,Muamera Bašić „Kalem“ Sarajevo

VII RAZRED-NPP NA BOSANSKOM JEZIKU
1. Čitanka Almira Hadžihrustić „Sarajevo Publishing“
2. Bosanski jezik Almira Hadžihrustić „Sarajevo Publishing“
3. Matematika Atija Fako „ Bosanska riječ“
4. Biologija Rifat Terzić „ Bosanska riječ“
5. Geografija Enisa Kulašin „Bosanska knjiga“Sarajevo
6. Historija Edis Dervišagić,Hadžija Hadžiabdić, Alen Mulić, Vahidin Mehić „Bosanska knjiga“
7. Tehnička kultura Nijaz Brajlović i Samir Arapčić „Svjetlost“Sarajevo
8. Likovna kultura Indira Jaranović, ili Admir Mujkić ili Jasna Mujkić „Bosanska knjiga“
„Publishing“
9. Muzička kultura Refik Hodžić „Nam“ Tuzla
10. Njemački jezik- drugi strani jezik Zlata Maglajlija „Bosanska riječ“ Sarajevo
11. Engleski jezik-„Challenges 2“-udžbenik Michael Harris,David Moweer i Asmir Mešić „Buybook“ Sarajevo
12. Informatika Daliborka Vilić i Amela Kazazić „Vrijeme“ Zenica i „Nam“ Tuzla
13. Vjeronauka7 Safija Husić, Šefko Sulejmanović „Kalem“ Sarajevo

VIII RAZRED / NPP NA HRVATSKOM JEZIKU
1. Hrvatski jezik / udzbenik „Alfa“Mostar
1a. Hrvatski jezik / vjezbenica „Alfa“Mostar
2. Matematika / udzbenik . „Alfa“Mostar
2a. Matematika/ vjezbenica „Alfa“Mostar
3. Biologija „Alfa“Mostar
4. Povijest „Alfa“Mostar
5. Geografija „Alfa“Mostar
6 Fizika „Alfa“Mostar
7. Kemija „Alfa“Mostar
8. Glazbena kultura „Alfa“Mostar
9. Likovna kultura „Alfa“Mostar
10. Engleski jezik udzbenik
10.a Engleski jezik / vjezbenica „Alfa“Mostar
11. Njemacki jezik „Alfa“Mostar
12. Vjeronauk „Alfa“Mostar

VIII RAZRED-NPP NA BOSANSKOM JEZIKU
1. Čitanka Almira Hadžihrustić „Sarajevo Publishing“
2. Naš jezik Zdravka Zečić Bosanska riječ“Sarajevo
3. Matematika Aleksandra Junuzović „Sarajevo Publishing“
4. Biologija Amela Begić i Jasminka Hadžihalilović „Bosanska knjiga“
5. Geografija Enisa Kulašin „Bosanska knjiga“Sarajevo
6. Historija Edis Dervišagić, Hadžija Hadžiabdić „Bosanska knjiga“
7. Tehnička kultura Ešref Korjenić, Nijaz Brajlović, Samir Arapčić „Svjetlost“Sarajevo
8. Hemija Deniza Tokalija „Bosanska knjiga“ i „Sarajevo Publishing“
9. Likovna kultura Indira Jaranović, ili Admir Mujkić ili Jasna Mujkić „Bosanska knjiga“ „Publishing“
10. Muzička kultura Refik Hodžić „Nam“ Tuzla
11. Engleski jezik “Challenges 3“(prvi strani jezik)-udžbenik Michael Harris,David Moweer, Anna Sikorzynska i Asmir Mešić „Buybook“ Sarajevo
12. Njemački jezik-drugi strani jezik Zlata Maglajlija „Bosanska riječ“ Sarajevo
13. Fizika-udžbenik7 Fahreta Sijerčić „Sarajevo Publishing“
13a. Fizika-udžbenik8 Fahreta Sijerčić „Sarajevo Publishing“
14. Vjeronauka Emina Grabus, Muamer Neimarlija,Ahmedina Purković,Meliha Zukić „Kalem“ Sarajevo

IX RAZRED-NPP NA BOSANSKOM JEZIKU
1. Čitanka Vesna Alić, Azra Velašević „Vrijeme“ Zenica i „Nam“ Tuzla
2. Naš jezik Amira Džibrić „Bosanska riječ“ Sarajevo
3. Matematika Šefket Arslanagić „Bosanska riječ“ Sarajevo
4. Biologija Amela Begić i Jasminka Hadžihalilović „Bosanska knjiga“
5. Geografija – Almira Bećirović, Edis iHodžić,, Samir Bajraktarević i Andjelina Sulejmanović
6. Historija Izet Šabović, Mirza Čehajić „Nam“ Tuzla
7. Tehnička kultura Ahmetović, Numić, Kulenović „Vrijeme“ Zenica i „Nam“ Tuzla
8. Hemija Nataša Milićević i Mediha Musić „Sarajevo Publishing“
9. Likovna kultura Jasna Mujkić „Publishing“
10. Muzička kultura Refik Hodžić „Nam“ Tuzla
11. Engleski jezik “Challenges 4“(prvi strani jezik)-udžbenik Michael Harris,David Moweer, Anna Sikorzynska i Asmir Mešić „Buybook“ Sarajevo
12. Njemački jezik-drugi strani jezik Zlata Maglajlija „Bosanska riječ“ Sarajevo
13. Fizika-udžbenk dr.Nada Gabela i dr.Hasnija Muratović „Grafex“Mostar
13a. Fizika-zbirka zadataka dr.Nada Gabela i dr.Hasnija Muratović „Grafex“Mostar
14. Vjeronauka „Kalem“ Sarajevo

Comments (19880)