Vijesti

OBAVJEŠTENJE o upisu učenika u I razred šk.2022/2023.godine

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

JAVNA USTANOVA « PRVA OSNOVNA ŠKOLA « KONJIC

Općina Konjic

Broj : 559/22

Datum : 09.03.2022.godine

Na osnovu čl. 21, 22, 22a, 51. i 52. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK („Sl.novine HNK“, br.5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16) i člana 29.Pravila škole, Javna ustanova « Prva osnovna škola « Konjic izdaje

O B A V J E Š T E N J E

o upisu učenika u I razred šk.2022/2023.godine

1.Obavještavaju se roditelji i staratelji čija djeca su do 01.marta tekuće godine navršila pet i po (5,5) godina, da će se od 01.04.2022.godine, u kancelariji pedagoga škole, vršiti testiranje za upis u I razred šk.2022/23.godine. Roditelji/staratelji mogu lično ili telefonski zakazati termin testiranja kod pedagoga škole.

Djeca će nakon sistematskog pregleda i testiranja pohađati pačiju školu. Svim roditeljima budućih prvačića ove škole bit će omogućeno i savjetovanje sa logopedom škole. Roditelji budućih prvačića prijave za logopedsko savjetovanje, koje će se održavati u logopedskom kabinetu škole, mogu izvršiti putem telefona 726-576.

2.Odlukom Skupštine HNK o Mreži osnovnih škola u HNK, upisnom području ove škole pripadaju slijedeća naselja, i to :

Matična škola Konjic :

Cerići, Vinište, Donje Selo, Zaslivlje, Zabrđe, Turija, Drecelj, Prevlje, Glavičine, Trbića Polje, Polje Bijela, Borci, Boračko jezero, te grad Konjic-lijeva obala Neretve.

Područno odjeljenje Bijela:

Bijela, Mladeškovići, Jošanica

Područno odjeljenje Repovci:

Repovci sa zaseocima.

Područno odjeljenje Bulatovići:

Tuhobići, Bulatovići, Gobelovina, Trešnjevica i Stojkovići.

3.Prednosti ove škole su:

– Škola sa stručnim kadrom koji se konstantno usavršava

– Škola odvojena od saobraćajnica

– Škola sa zelenim površinama i sportskim terenom

– Škola sa unutrašnjim prostorom usklađenim potrebama učenika

– Škola sa vlastitom fiskulturnom salom

– Škola sa kabinetskom nastavom

– Škola sa bibliotekom sa preko 7000 knjiga

– Škola sa školskom kuhinjom

– Škola sa mobilnim razglasom i video nadzorom

– Škola sa odjeljenjima za djecu ometenu u razvoju

– Škola sa nastavnim planovima i programima na bosanskom i hrvatskom jeziku

– Škola sa timom stručnih saradnika (pedagog, psiholog, defektolog-edukator-rehabilitator, logoped,socijalni radnik…)

– Škola sa stomatološkom ordinacijom

– Škola sa produženim boravkom za učenike I, II i III razreda.

Pozivamo vas da upoznate vrijednosti koje vaša djeca mogu dobiti pohađanjem ove škole, te da u partnerskim odnosima radimo na kvalitetu obrazovanja i izgradnji ličnosti vaše i naše djece.

Za sve podrobnije informacije možete se obratiti na brojeve telefona škole:

036 726 576 –pedagog škole;

734 031-sekretar škole;

194 205-pomoćnik direktora;

734 030-direktor škole.