JU "Prva osnovna škola" Konjic

Web stranica "Prva osnovna škola" Konjic

Vijesti iz naše škole

KONKURS za prijem u radni odnos

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegovačko-neretvanski kanton JU « PRVA OSNOVNA ŠKOLA « KONJIC   Na osnovu člana 85.Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju u HNK („Sl.novine HNK“ br. 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16 i 7/22), člana 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNK (“Sl. novine HNK” broj:12/21 i 6/23), člana 13.,14. i 15.Pravilnika o radu, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, broj: 02-30-283/24  od 13.02.2024.godine i Odluke Školskog odbora, broj : 454/24

View All Posts

GRB NAŠE ŠKOLE