JU "Prva osnovna škola" Konjic

Web stranica "Prva osnovna škola" Konjic

Vijesti iz naše škole

OBAVJEŠTENJE o upisu učenika u I razred šk.2022/2023.godine

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegovačko-neretvanski kanton JAVNA USTANOVA « PRVA OSNOVNA ŠKOLA « KONJIC Općina Konjic Broj : 559/22 Datum : 09.03.2022.godine Na osnovu čl. 21, 22, 22a, 51. i 52. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK („Sl.novine HNK“, br.5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16) i člana 29.Pravila škole, Javna ustanova « Prva osnovna škola « Konjic izdaje O B A V J E Š T E N J E o upisu učenika u I razred šk.2022/2023.godine 1.Obavještavaju se roditelji i staratelji čija djeca su do 01.marta tekuće go

View All Posts

GRB NAŠE ŠKOLE