JU "Prva osnovna škola" Konjic

Web stranica "Prva osnovna škola" Konjic

Vijesti iz naše škole

DOPUNA KONKURSA za prijem u radni odnos

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegovačko-neretvanski kanton JU « PRVA OSNOVNA ŠKOLA « KONJIC Općina Konjic   Na osnovu člana 85.Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju u HNK („Sl.novine HNK“ br. 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), člana 13.,14. i 15.Pravilnika o radu, Odluke Školskog odbora broj : 329/22 i broj: 330/22 od 12.01.2022.godine, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, broj: 05-02-30-1699/21  od 28.12.2021.godine i broj: 05-02-30-1699-2/21 od 13.01.2022.godine, raspisuje se

View All Posts

GRB NAŠE ŠKOLE