OBAVJEŠTENJE

Poštovani roditelji/staratelji i dragi učenici, Izmjenama i dopunama Budžeta HNK za 2022.godinu osigurana su novčana sredstva, a Odlukom Vlade

Read More

RADNI SASTANAK

21.oktobra 2021.godine u našoj školi održan je radni sastanak s predstavnicima Pedagoškog zavoda HNK. Pored direktora škole, Omera Kozića i pedago

Read More