Vijesti

Obavještenje o načinu upisa djece u školu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton
Općina Konjic
JU Prva osnovna škola Konjic
Tel. 036/734-030, 036/734-031, 062/989-566
E-mail: prvaosnovnakonjic@bih.net.ba
Datum: 10.4. 2020.god.

Poštovani roditelji/staratelji,

Prijavu za upis Vašeg djeteta u prvi razred možete izvršiti elektronski tako što ćete preuzeti i popuniti  P R I J A V U  i proslijediti na e-mail škole (prvaosnovnakonjic@bih.net.ba) ili slanjem poruke sa Vašim  imenom i prezimenom, na kontakt telefon pedagogica škole, nakon koje ćemo Vas  kontaktirati kako bismo uzele potrebne podatke.

Poruke možete slati svaki dan.

Roditelje,  koji su ranije dobili termine za testiranje, kontaktirat ćemo u narednom periodu.

Pedagogice:

Mediha Alibašić,  telefon/Viber 062 455 877

Lejla Alihodžić, telefon/Viber 061 707 411

Direktor škole: Omer Kozić