Vijesti

PRIJAVA ZA UPIS DJETETA U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

Poštovani roditelji,

KLIKOM NA OVAJ LINK PREUZIMATE P R I J A V U ZA UPIS DJETETA U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU 

Prijavu za upis Vašeg djeteta u prvi razred možete izvršiti elektronski tako što ćete preuzeti i popuniti  PRIJAVU i proslijediti na e-mail škole: prvaosnovnakonjic@bih.net.ba