RADNI SASTANAK

21.oktobra 2021.godine u našoj školi održan je radni sastanak s predstavnicima Pedagoškog zavoda HNK. Pored direktora škole, Omera Kozića i pedago

Read More

NAGRADNI IZLET

U organizaciji Udruženja matematičara „Algoritam“, u martu tekuće godine je organizovano Kantonalno takmičenje iz matematike za učenike 7. 8. i 9. raz

Read More

TERENSKA NASTAVA

Učenici IX-ih razreda, u pratnji svojih razrednika: Amel Alihodžić, Đenita Kašić i Sanela Pirija i direktora škole Omera Kozića uživali su izvanučion

Read More

O B A V J E Š T E NJ E

O B A V J E Š T E NJ E U sklopu mini projekta, pod nazivom „Šta bi moje dijete trebalo znati prije polaska u školu“, svim roditeljima budućih prvač

Read More