Škola u prirodi

U skladu sa Godišnjim planom i programom rada škole, danas je realizovana još jedna aktivnost - Škola u prirodi. Učenici petih razreda u pratnji učite

Read More

Historijat

Školske 1881/82. godine u naselju Varda otpočela sa radom narodna osnovna škola (preteča današnje), potom se seli na lokalitet Luka, te u Napretkov do

Read More

Evropska noć istraživača

U petak, 27.9.2019. god. obilježena je Evropska noć istraživača uz slogan „LET'S STEAM! – Stvarajmo nove prilike!“. Različitim zabavnim sadržajima pre

Read More