Škola u prirodi

U skladu sa Godišnjim planom i programom rada škole, danas je realizovana još jedna aktivnost - Škola u prirodi. Učenici petih razreda u pratnji učite

Read More

Historijat

Školske 1881/82. godine u naselju Varda otpočela sa radom narodna osnovna škola (preteča današnje), potom se seli na lokalitet Luka, te u Napretkov do

Read More