Škola u prirodi

U skladu sa Godišnjim planom i programom rada škole, danas je realizovana još jedna aktivnost - Škola u prirodi. Učenici petih razreda u pratnji učite

Read More