O B A V J E Š T E NJ E

O B A V J E Š T E NJ E U sklopu mini projekta, pod nazivom „Šta bi moje dijete trebalo znati prije polaska u školu“, svim roditeljima budućih prvač

Read More

KONKURS

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegovačko-neretvanski kanton JU « PRVA OSNOVNA ŠKOLA « KONJIC Općina Konjic Na osnovu člana 97.

Read More